Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

shedevil
18:20
5308 be4f

tylko tak chcę spędzić dzisiejszy dzień ! 
Reposted fromktosiowa ktosiowa viabadblood badblood
shedevil
18:19
9136 9409
Reposted fromin-flagranti in-flagranti viaPoranny Poranny
shedevil
18:18
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"
shedevil
18:18
Zawsze przestrzegałam zasady, by nigdy nie spędzać nawet pięciu minut z ludźmi, którzy nie chcą być ze mną. Dobrze też pamiętam przestrogę mojej Mamy, by nie przebywać z ludźmi, którzy psują nam charakter, wyzwalając naszą agresję. Takie znajomości są destrukcyjne, osłabiają, nic w zamian nie dając.
— Beata Tyszkiewicz
Reposted fromflorentyna florentyna viasmokeshe smokeshe
shedevil
18:13
4721 ab7e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via-lexiie- -lexiie-
shedevil
18:12
shedevil
18:10
Nie lubię. Nie lubię jak ktoś kłamie, jak nie dotrzymuje słowa, jak zawodzi. Nie lubię jak się zaczynam pozytywnie nastawiać po to, by za chwilę stwierdzić, że każda historia kończy się tak samo.
Reposted fromGeniusz Geniusz viaczekoladowysen czekoladowysen
shedevil
18:05
7887 708e

February 19 2017

12:26
5261 9809 500
Reposted fromtwice twice viabadblood badblood
shedevil
12:25
2901 fd38
Reposted fromdiicap diicap viamefir mefir

July 10 2015

14:05
Minions *_*
Reposted fromweheartit weheartit viayoungie youngie
shedevil
14:04
2318 e080
hahahah w chuj :D
Reposted fromsardoniczna sardoniczna viayoungie youngie
shedevil
14:04
shedevil
14:03
2372 ad16
Reposted fromzlotowlosa zlotowlosa viagreens greens
14:03
1506 5314
Reposted fromheartsperm heartsperm viagreens greens
shedevil
14:02
5561 a8e9 500
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viaajmaga ajmaga
shedevil
13:52
7950 01a2 500
The Longest Ride (2015)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaajmaga ajmaga
13:49
8196 bd3e
Reposted fromdeviate deviate viaayati ayati
shedevil
13:48
9238 59ee 500
Reposted fromnomq nomq viaayati ayati
shedevil
13:48
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl