Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

15:15
15:14
2321 36c6 500
Reposted fromamatore amatore viaBadyl Badyl
shedevil
15:12
Żeby się nie bać, pijemy, bierzemy leki, ćpamy, oglądamy telewizję, zwisamy bez przerwy w internecie. Zagłuszamy się - jak to powiedział mi kiedyś pewien ksiądz, cywilizacja śmierci cywilizacją śmierci, ale wszyscy jesteśmy przede wszystkim ofiarami cywilizacji zagłuszania.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaxannabelle xannabelle
shedevil
15:12
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viaxannabelle xannabelle
shedevil
15:11
3060 4c25
Jemand hat sein Geld aktualisiert ...
Reposted fromsommteck sommteck viaVarjoaValkyrie VarjoaValkyrie
15:10
shedevil
15:10
3794 25af 500
Reposted fromTankistD TankistD viasyrena syrena
shedevil
15:09
Lata, kochankowie, kieliszki wina,
to trzy rzeczy, których liczyć nie wypada.
— Age of Adaline
Reposted fromnivea nivea viasyrena syrena
shedevil
15:08
Ja zawsze byłem za wiosną. Bez względu na porę roku.
— Jeremi Przybora
Reposted fromcudoku cudoku viaxannabelle xannabelle
shedevil
15:06
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viathesmajl thesmajl

March 19 2017

09:32
4537 81b4

normajeaned:

Marilyn Monroe photographed by Ed Feingersh, 1955.
shedevil
09:26
shedevil
09:26
   Nie zabijaj smaku kawy mlekiem, a miłości małżeństwem. 
Reposted frommesoute mesoute viatworcze tworcze
09:26
3282 6b71

bill-11b:

Smol snek but still no step

Reposted fromCloudyDraws CloudyDraws viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
shedevil
09:23
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
shedevil
09:22
Czas skupić się na prawdziwych przyjaciołach, a zapomnieć o tych, w których tylko fałsz i zakłamanie. Czas powiedzieć komuś żegnaj. Boli, ale to już nie ma sensu. Lepiej być blisko tych, co są szczerzy i potrafią w oczy mówić prawdę.
shedevil
09:22
0306 f700
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacreure creure
09:08

March 04 2017

shedevil
06:54
Reposted fromthetemple thetemple viadrugs drugs
shedevil
06:54
5800 5bc6
Reposted fromcarameltea carameltea viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl