Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2019

shedevil
01:37
7475 1181 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamarvelous marvelous
shedevil
01:37
7675 36da 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamarvelous marvelous
shedevil
01:35
5084 2254 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
shedevil
01:35
Kiedy jestem zraniona zaczynam być cicho. Więc jeśli uważasz że Cię ignoruje, wiedz, że jest mi wtedy ciężko.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamarvelous marvelous

August 21 2019

shedevil
03:46
8907 0494 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamefir mefir

August 19 2019

shedevil
15:12
Golden hour on the central coast
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viajankosz jankosz
shedevil
15:12
shedevil
15:11
2630 726e 500
Reposted fromxawery xawery viainsanedreamer insanedreamer
shedevil
01:58
Golden hour on the central coast
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viajankosz jankosz
shedevil
01:57

August 16 2019

shedevil
05:30
i chyba nawet nie potrafię opisać jak bardzo nie rozumiem tego wszystkiego między nami...

August 06 2019

shedevil
14:41
0203 0cd9
Reposted fromsavatage savatage viacarmenluna carmenluna

August 05 2019

shedevil
19:12
1596 b167 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viacarmenluna carmenluna

August 04 2019

20:13
4853 977e 500
Reposted fromkotecke kotecke viacarmenluna carmenluna
shedevil
20:09

July 24 2019

shedevil
23:12
5527 20ab 500
Reposted fromnotnow notnow viadrinkmysoul drinkmysoul
shedevil
21:48
3373 8f44
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadrinkmysoul drinkmysoul
shedevil
21:48
Przestałam się przywiązywać do ludzi. Wypracowałam w sobie chłodny dystans, zasadę ograniczonego zaufania. Zbyt wiele razy ktoś wyprowadził się z mojego życia albo zwyczajnie kopnął mnie w dupę.
Za dużo znosiłam. Tych drzwi zamykanych z hukiem albo cicho, podartych listów, milczących telefonów, zimnych klamek. A jednak ciągle chciałam naprawiać związki /przyjaźnie/ relacje i prosiłam o uwagę, o szansę. Dziś mam już dosyć. Tego, że w jednej chwili ktoś zatrzaśnie mi serce i wyrzuci klucz. Dosyć - tego lęku przed kolejną utratą.
Bo ludzie są i są, a potem nagle znikają. A potem nagle ich nie ma.
Przestałam się przywiązywać do ludzi.
Nie chcę już zawodów, pustek, smutnej kawy i rozmazanych policzków.
Tak będzie lepiej.
Lepiej.
Ten spokój, że nikt nie wyjdzie z mojego życia, drzwi nie zatrzaśnie.
— Kaja Kowalewska
11:18
4564 f8e9 500
Reposted fromamatore amatore viacarmenluna carmenluna
11:18
6784 3ac9
Reposted fromamatore amatore viacarmenluna carmenluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl